Midt i Skandinavia og midt på grensen mellom 2 land ligger Morokulien – symbolet for nesten 200 års fred mellom to naboland. Dette i et område med mange minner fra tider der naboer ble stilt mot hverandre. Fredsmonumentet ble reist i 1914, etter norsk/svensk initiativ, 100 år etter 1814 og hundre år med fred mellom våre to land. Mer enn 12.000 mennesker var samlet ved innvielsen. Rundt monumentet ligger Fredsriket Morokulien, skapt gjennom et svensk/norsk radioprogram i 1959 ved programlederne Lennart Hyland og Randi Kolstad.

Området er godt egnet til tur- og andre friluftsaktiviteter. Du kan se mer om våre tips til aktiviteter i området her.